Как пользоваться банкоматом приватбанка пошаговая инструкция

Оглавление:

Як користуватися банкоматом Приватбанку: детальні інструкції і важливі нюанси

Как пользоваться банкоматом приватбанка пошаговая инструкция

Банкомат Приватбанку – пристосування досить просте у використанні. На ньому немає «небезпечних» кнопок, за допомогою яких можна «втратити гроші». Банкомат, всупереч деяким хибним думкам, ніколи не обманює» клієнтів. Ну, майже ніколи.

Трапляється, що він може не видати кошти або «з'їсти карту». Проте в цілому, він простий у використанні, і людина, яка підходить до нього вперше, не повинен заплутатися в операціях.

Як користуватися банкоматом Приватбанку, розповімо більш докладно нижче.

Перш за все, людині, який раніше не мав справи з пунктами самообслуговування клієнтів, варто навчитися відрізняти банкомати від терміналів. Банкомати створені з метою оперування коштами на вашій карті, зняття готівки та ін. В терміналі самообслуговування клієнт може оплатити послугу, перекинути гроші на інший рахунок, поповнити свою карту.

Загальні характеристики

Як уже зазначалося, банкомат – просте і неабияке пристосування. Його конструкція оформлена максимально просто, тому розібратися в ньому теж дуже просто. Головне правило користування – уважно читати і слідувати інструкціям, які він видає на екрані. Розглянемо, з чого, власне, складається конструкція.

Перш за все, перше, що кидається в очі – монітор (1). На ньому буде відображатися вся історія ваших операцій. Нижче під монітором є клавіатура з цифрами і клавішами для команд (2). Клавіатуру використовують для вводу ПІН-коду, введення суми коштів, операцій по своїй карті та інше.

Клавіші ліворуч і праворуч від монітора (3) призначені для вибору операцій. Приміром, з допомогою них ми можемо задати команду «зняти гроші». Праворуч від дисплея і клавіш також розташоване приймальне отвір для кредитної картки (4). Відразу зазначимо, що для користування банкоматом, присутність кредитної картки не обов'язково.

Обратите Внимание!

Нижче під монітором знаходиться отвір для видачі готівкових коштів (5). А праворуч, над отвором для карти розташовано отвір для друку чека (6). Але чек роздруковувати не обов'язково.

Регулярно користується банкоматом клієнт Приватбанку зазвичай не стикається ні з якими труднощами в процесі його використання. Використовувати сьогодні вміють практично всі: і діти, і пенсіонери. Приклад простої операції дивіться на відео нижче.

Важливі нюанси і труднощі в роботі банкоматів

Незважаючи на те, що практично завжди при роботі з банкоматом у клієнтів не виникає труднощів, деякі неприємні моменти все ж можливі. Найбільш поширені нюанси це: черги, відсутність готівкових коштів, «з'їдені» карти. Розглянемо їх по порядку.

В години пік, у передсвяткові дні або періоди наближення економічної кризи поширене явище в банкоматів Приватбанку – це живі черги.

По всій Україні налічуються десятки тисяч пунктів обслуговування клієнтів, тим не менш, часом до них дійсно буває чергу. Звичайно, це – не критичний момент, але досить неприємний.

Вирішити цю проблему, крім як дочекатися своєї черги або піти до іншого банкомату, неможливо.

Також часто ПриватБанк «грішить» тим, що в його банкоматах не вистачає готівкових коштів. В цілому, адміністрація банку запровадила ліміт на зняття готівки ля кожного окремого клієнта.

Але деколи навіть у таких умовах виникають критичні ситуації з відсутністю грошей. Крім того, буває, що в банкоматах є тільки певні купюри, що також не завжди зручно для клієнта.

Самое Важное!

Не варто забувати, що пластикові картки Приват обслуговуються і в банкоматах інших банків, при цьому .

Рідкісні випадки і зовсім бувають неприємними, коли банкомат «з'їдає» кредитку клієнта. Таке відбувається звичайно з-за технічних несправностей у його роботі. Подібні випадки вкрай рідкісні, але, тим не менш, трапляються. Якщо така ситуація виникне, не панікуйте. Зверніться у відділення Приватбанку та повідомте його співробітникам про виниклу проблему.

Банкомати Приватбанку дуже прості у використанні. Розібратися в його роботі може практично кожна людина. Тим не менш, рідко виникають деякі непередбачені ситуації.

Источник: http://bigenergy.com.ua/statti/banki/110-yak-koristuvatisya-bankomatom-privatbanku-pokrokova-instrukciya-ta-nyuansi.html


Как пользоваться банкоматом ПриватБанка: детальные инструкции и важные нюансы

Банкомат ПриватБанка – приспособление достаточно простое в использовании. На нем нету «опасных» кнопок, с помощью которых можно «потерять деньги». Банкомат, вопреки некоторым ложным мнениям, никогда «не обманывает» клиентов. Ну, почти никогда.

Случается, что он может не выдать средства или «скушать карту». Однако в целом, он прост в использовании, и человек, который подходит к нему впервые, не должен запутаться в операциях. Как пользоваться банкоматом ПриватБанка, расскажем более подробно ниже.

Прежде всего, человеку, который ранее не имел дела с пунктами самообслуживания клиентов, стоит научиться отличать банкоматы от терминалов. Банкоматы созданы с целью оперирования средствами на вашей карте, снятия наличных и пр. В терминале самообслуживания клиент может оплатить услугу, перебросить деньги на другой счет, пополнить свою карту.

Общие характеристики

Как уже отмечалось, банкомат – простое и незаурядное приспособление. Его конструкция оформлена максимально просто, поэтому разобраться в нем тоже очень просто. Главное правило пользования – внимательно читать и следовать инструкциям, которые он выдает на экране. Рассмотрим, из чего, собственно, состоит конструкция.

Прежде всего, первое, что бросается в глаза – монитор (1). На нем будет отображаться вся история ваших операций. Ниже под монитором имеется клавиатура с цифрами и клавишами для команд (2). Клавиатуру используют для ввода ПИН-кода, ввода суммы средств, операций по своей карте и прочее.

Клавиши слева и справа от монитора (3) предназначены для выбора операций. К примеру, с помощью них мы можем задать команду «снять деньги». Справа от монитора и клавиш также расположено приемное отверстие для кредитной карты (4). Сразу отметим, что для пользования банкоматом, присутствие кредитной карты не обязательно.

Ниже под монитором находится отверстие для выдачи наличных средств (5). А справа, над отверстием для карты расположено отверстие для печати чека (6). Но чек распечатывать не обязательно.

Регулярно пользующийся банкоматом клиент ПриватБанка обычно не сталкивается ни с какими трудностями в процессе его использования. Использовать сегодня умеют практически все: и дети, и пенсионеры. Пример простой операции смотрите на видео ниже.

Важные нюансы и трудности в работе банкоматов

Несмотря на то, что практически всегда при работе с банкоматом у клиентов не возникает трудностей, некоторые неприятные моменты все же возможны. Наиболее распространенные нюансы это: очереди, отсутствие наличных средств, «съеденные» карты. Рассмотрим их по порядку.

В часы пик, в предпраздничные дни или в периоды надвигающегося экономического кризиса распространенное явление у банкоматов ПриватБанка – это живые очереди.

По всей Украине насчитываются десятки тысяч пунктов обслуживания клиентов, тем не менее, порой к ним действительно бывает очередь. Конечно, это – не критичный момент, но достаточно неприятный.

Полезный Совет!

Разрешить эту проблему, кроме как дождаться своей очереди или пойти к другому банкомату, невозможно.

Также часто ПриватБанк «грешит» тем, что в его банкоматах не хватает наличных средств. В целом, администрация банка ввела лимит на снятие наличных ля каждого отдельного клиента.

Но порой даже в таких условиях возникают критические ситуации с отсутствием денег. Кроме того, бывает, что в банкоматах есть только определенные купюры, что также не всегда удобно для клиента.

Не стоит забывать, что пластиковые кредитки Приват обслуживаются и в банкоматах других банков, при этом комиссия не будет выше.

Редкие случаи и вовсе бывают очень неприятными, когда банкомат «съедает» кредитку клиента. Такое происходит обычно из-за технических неисправностей в его работе. Подобные случаи крайне редкостны, но, тем не менее, случаются. Если такая ситуация возникнет, не паникуйте. Обратитесь в отделение ПриватБанка и сообщите его сотрудникам о возникшей проблеме.

Банкоматы ПриватБанка очень просты в использовании. Разобраться в его работе может практически каждый человек. Тем не менее, редко возникают некоторые непредвиденные ситуации.

Источник: https://privatbankinfo.com/informacia/kak-polzovatsya-bankomatom-privatbanka.html

Как правильно пользоваться банкоматом

Банкомат — это аппарат, который помогает клиентам банка в любое время выполнить необходимые им банковские операции. Что можно сделать с его помощью?

Как пользоваться банкоматом?

Любой клиент сможет просмотреть баланс своей карточки, снять необходимые наличные средства, перевести деньги с одной карты на другую. Также некоторые ведущие банки предлагают своим клиентам осуществлять с помощью банкомата такие операции:

 • денежные переводы по всему миру;
 • оплата коммунальных платежей;
 • пополнение счета мобильного телефона или интернета;
 • оплата различных счетов с карты (за учебу, штрафы, налоги).

Как пользоваться банкоматом? Инструкция представлена далеко не на всех аппаратах. У людей старшего возраста часто возникают проблемы со снятием денег.

Поэтому следует рассказать о том, как пользоваться банкоматом.

Сейчас еще не все клиенты умеют правильно обращаться с аппаратом, следствием чего являются такие негативные для последствия, как блокировка счета и изъятие банкоматом пластиковой карты.

При подходе к банкомату надо убедиться в том, что рядом не находятся подозрительные люди, которые могут наблюдать за клиентами, желающими снять деньги. Цель таких наблюдателей понятна — воровство. Кроме этого, стоит осмотреть сам банкомат.

Дело в том, что сейчас злоумышленники часто устанавливают на место, куда вставляется пластиковая карта, считывающие информацию устройства.

Только в том случае, когда клиент убеждается в отсутствии вышеуказанных факторов, можно вставлять карту в прорезь.

Как снять деньги в банкомате?

Как пользоваться картой в банкомате? Для начала необходимо вставить ее в специальную прорезь.

На некоторых аппаратах программисты задали изображение на экране, которое поможет понять, как вставить карту в банкомат.

Обратите Внимание!

По общим правилам она вставляется в слот левой стороной (там, где начинается ее номер и фамилия клиента, если карта именная). После этого банкомат предложит выбрать язык для общения.

Большинство банкоматов могут работать на всех основных языках мира (английский, русский, немецкий, арабский), также можно выбирать язык страны, где находится аппарат (например, украинский). Далее необходимо ввести ПИН-код карты. Как известно, это 4 цифры, которые должен знать только владелец. Именно поэтому еще раз надо убедиться в отсутствии подозрительных посторонних рядом с вами.

Советуем прочитать:  Что такое атб

Снятие наличных и проверка баланса в банкомате

Вот так постепенно разбираемся, как пользоваться банкоматом.

Когда ввели ПИН-код и нажали на клавишу «ENTER», на экране появляется диалоговое окно, в котором клиенту предлагаются следующие виды операций: «Проверка баланса», «Снятие наличных», «Пополнение мобильного телефона и интернета», другие операции. Сейчас многие банки настолько усовершенствовали программы на банкоматах, что можно проводить практически любые операции с картой.

Большинство клиентов сначала проверяют баланс карты. Напротив этой надписи на банкомате нажимаем кнопку. Аппарат спрашивает, как вы желаете получить информацию («На чек?» или «На экран?»). Выбираете желаемый способ и узнаете баланс собственной карты.

После этого большинство банкоматов запрашивают у клиента: «Продолжить работу?». Выбираем вариант «Да». Для проведения снятия наличных потребуется повторное введение ПИН-кода. Далее заходим в опцию «Снятие наличных» ( в разных банкоматах может называться по-разному).

Здесь можно выбрать одну из сумм, предложенных к снятию, либо зайти в раздел «Другая сумма». В этой опции можно задать любое число, кратное 5, 10 либо 20 (все зависит от банка). Выбрав необходимую сумму, нажимаете «ENTER».

Банкомат отсчитывает сумму и выдает купюры из специального проёма.

При завершении операции выдачи денег банкомат обязательно сделает клиенту запрос «Печатать чек или нет?». Пользователь, в зависимости от необходимости, выбирает соответствующий ответ.

Проведение других операций

Разберемся как пользоваться банкоматом для проведения других операций. С карточки очень часто пополняют счет мобильного телефона. Большинство банков на своих аппаратах предлагают такую опцию отдельно. Надо зайти в этот раздел, нажав соответствующую клавишу на дисплее.

На экране высветится поле для введения номера мобильного телефона. Далее нажимаете клавишу «ENTER» и вводите сумму пополнения счета. Введенная вами сумма списывается с карты и через несколько секунд счет на телефоне будет пополнен.

Другие операции выполняются по похожему сценарию, поэтому детально на них останавливаться не стоит.

Как снять деньги за границей?

Чтобы разобраться, как пользоваться банкоматом за границей, надо обязательно владеть английским языком хотя бы на базовом уровне. Иначе вы не сможете провести операции, потому что не поймете подсказок. Каких-то принципиальных отличий в процессе обслуживания в банкомате нет, но все же некоторую информацию стоит усвоить.

Во-первых, не советуем смотреть баланс карты, потому что банкомат обязательно спишет комиссию за эту операцию. Кстати, перед отъездом за границу советуем внимательно изучить тарифы на проведение операций с вашей картой в банкоматах зарубежных банков. При снятии наличных средств банк тоже, конечно, возьмет определенную комиссию.

Если у вас карта не валютная, то перед отъездом обязательно надо сообщить в банк о том, что с такого-то по такое число будете находится в … стране. Это делается для установления возможности конвертации валюты на карте в валюту расчета по ПОС-терминалу или снятия на банкомате.

Как пользоваться банкоматом «Альфа-банка»?

Банкоматы «Альфа-банка» немного отличаются от аппаратов по выдаче денег, принадлежащих другим финансовым учреждениям. Как известно, «Альфа-банк» — это один из лидеров на рынке потребительского кредитования. Для удобства клиентов он часто использует банкоматы, которые могут не только выдавать, но и принимать наличные деньги у клиентов.

Начало работы с банкоматом стандартное. После выбора языка и ввода ПИН-кода появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать операцию «Пополнение счета». Входите в эту опцию, подтверждаете проведение операции и вставляете в приемник деньги (до 30 купюр). Банкомат подсчитывает общую сумму пополнения и выдает чек. Остальные операции, которые доступны на этом аппарате, стандартны.

Вот мы и разобрались, как пользоваться банкоматом.

Источник: http://postcard-money.com/kak-pravilno-polzovatsya-bankomatom.html

Как пользоваться банкоматом Приватбанка

Если вы являетесь обладателем кредитной или дебетовой карты Приватбанка, то вы должны уметь пользоваться банкоматом этого финансового учреждения.

Чтобы совершать операции на этом банкомате, вам достаточно ознакомиться с инструкцией по его применению.

Подойдя к этому устройству, вы должны не только иметь на руках кредитку с пин-кодом (который вы помните наизусть), но и нужно знать элементы управления банкомата. Итак, банкомат Приватбанка состоит из следующих компонентов:

 • Монитор
 • Окно для выдачи наличных
 • Окно для выдачи чека
 • Окно для приема карты
 • Клавиши на мониторе для проведения операций
 • Клавиши с цифрами на передней панели устройства для ввода пин-кода

С чего начать

Если вам не понятна работа с банкоматом, вы можете посмотреть видео, как пользоваться банкоматом Приватбанка. Такие видео ролики находятся в интернете в свободном доступе. Для начала нужно вставить в банкомат карту голографической картинкой к себе. После этого введите свой пин-код, но так, чтобы его никто не видел.

Когда аппарат считает пин-код, вам откроется доступ ко всем операциям, которые можно осуществлять с картой. Разные задачи выполняются в меню банкомата разными действиями, следите за положением стрелочек, чтобы не запутаться. Если вы недавно получили карту и на ней стандартный пин-код, сразу же измените его на индивидуальный код, придуманный вами.

Это убережет ваши средства от злоумышленников, которые наверняка захотят их снять.

Самое Важное!

Чтобы снять наличные деньги в банкомате Приватбанка. Вам нужно будет сначала вставить карту в устройство и ввести личный код. После этого нужно выбрать валюту, в которой вам нужно снять деньги, и ввести цифрами сумму денег для снятия.

Если все было сделано правильно, нужно подтвердить операцию, нажав на клавишу «Правильно». Теперь вы можете смело забирать выданные вам деньги из окошка под монитором. Обычно это окно подсвечивается индикаторами, так что его трудно не заметить.

Обязательно заберите с собой чек, чтобы иметь вещественное доказательство, подтверждающее факт получения денег. Имейте в виду, при снятии наличных денег с кредитной карты через банкомат, с вас может быть удержана комиссия.

Рекомендуется оплачивать картой только безналичные покупки, к тому же при этом можно получать и бонусы.

Банкомат Ощадбанка

Ощадбанк также имеет развитую сеть банкоматов по всей стране. Если вы не знаете, как обращаться с банкоматами, то вы можете посмотреть видео, как пользоваться банкоматом Ощадбанка. Поверьте, в нем нет ничего сложного. Сегодня по всей территории страны открыто более 2 тысяч банкоматов этого финансового учреждения, которые выполняют самые разные функции.

Большая часть всех терминалов работает в круглосуточном режиме. Получить наличные деньги клиенты могут не только в банкоматах, но и в отделениях банка. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете позвонить по телефону контакт — центра Ощадбанка – 8-800-210-800. Клиенты банка могут получить доступ к интернет-услугам, подключив интернет-банк Ощадбанка.

Пользуйтесь банкоматами Ощадбанка, ведь это так просто.

:

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 0.0/5 (0 cast)

На нашем сайте вы всегда сможете найти лучшие кредиты, микрозаймы и все, что их касается. Наш сайт всегда расскажет о лучших способах получить кредит наличными онлайн на самых выгодных для вас условиях.

Источник: https://forcredits.ru/arts/kak-polzovatsya-bankomatom-privatbanka.html

Как пользоваться банкоматом

Данная статья будет полезна тем, кто еще ни разу не пользовался банкоматом для снятия денег. Мы постараемся пошагово рассказать, как пользоваться банкоматом для того, чтобы снять деньги с карточки. Конечно же, у разных банков программное обеспечение может несколько отличаться. Но мы расскажем вам об общих правилах, которые нужно знать.

В настоящее время информационные технологии все теснее входят в нашу жизнь. В домах, магазинах и различных учреждениях много разной электронной техники, которой пользуются люди практически всех поколений.

Также возросло применение банковских карт, потому как многие компании выдают таким способом заработную плату работникам, студентам выплачиваются стипендии, старики получают пенсии.

В общем, без пластиковых карт сейчас никуда.

Иногда можно встретить такую ситуацию, когда пожилые люди просят помочь им какого-нибудь прохожего, который на деле может оказаться мошенником и забрать все деньги себе.

Ни в коем случае не отдавайте карту незнакомому человеку и уж тем более не сообщайте свой пин-код (пароль)! Лучше всего научиться пользоваться банкоматом самостоятельно или попросить снять деньги ваших более продвинутых родственников, людей, которым вы доверяете.

Пользование банкоматом по шагам

Итак, вы пришли в банк или магазин. Рассмотрим действия, которые вам нужно совершить для того, чтобы правильно снять деньги.

Выбор банкомата

Обязательно найдите тот банкомат, который принадлежит вашему банку. В случае даже если вы решите просто проверить остаток денежных средств на карте с банкомата, не принадлежащем вашему банку, с нее спишется некоторая сумма за оказанную услугу, например 100 рублей. Старайтесь пользоваться чужими банкоматами только в крайнем случае.

Большинство крупных банков располагают свои банкоматы так, чтобы как можно больше людей имело к ним доступ. Поэтому разузнайте несколько ближайших мест, где находятся банкоматы вашего банка и пользуйтесь только ими.

Как вставить пластиковую карту

После того, как нужный банкомат найден, нужно вставить в него пластиковую карточку. Для нее предусмотрено специальное отверстие, которое чаще всего располагается справа от экрана либо снизу. Вы можете обратить внимание на то, где оно расположено, пока стоите в очереди к банкомату: куда вставляют карту другие люди.

Как правильно вставлять карточку?

Найдите на ней магнитную полосу (она находится на обратной стороне карты). Карту нужно держать магнитной стороной вниз и повернуть ее вправо. При наличии на карточке чипа нужно вставлять карту им вперед.

Также некоторые банки изображают на своих банкоматах рядом с отверстием для приема карты, как ее правильно вставлять. Вы можете ориентироваться и на эту информацию.

Даже если вы вставите карту неправильно, на экране выведется информация об этом. Главное – читать то, что написано на экране.

Выбор языка

Некоторые банкоматы, например, принадлежащие Сбербанку, для начала предлагают выбрать язык (SELECT LANGUAGE), на котором вам будет выводиться вся информация. Найдите на экране русский язык и нажмите кнопку рядом с ним, чтобы его выбрать.

Проверка остатка на счете

Прежде чем снимать деньги, вы можете проверить, сколько у вас сейчас денег есть на счете, чтобы при снятии необходимой суммы вам не вывелась ошибка о невозможности их получить из-за нехватки денег. Это также одна из полезных возможностей при пользовании банкоматом.

Ищем в меню пункт «Остаток на счете» и нажимаем на кнопку рядом с ним. Например, на банкомате Сбербанка эта кнопка располагается справа: вторая сверху.

Банкомат попросит вас ввести пин-код. Прямо под монитором расположена клавиатура, на которой вам нужно набрать свои четыре цифры. При этом желательно закрывать клавиатуру другой рукой, чтобы никто не смог подглядеть, что вы набираете. На экране в это время выводятся звездочки. После этого следует нажать ВВОД.

Полезный Совет!

Если вы ошиблись при наборе и еще не успели нажать ВВОД, нажмите кнопку СБРОС, которая сотрет введенные данные. Теперь вы можете еще раз набрать пин-код. Старайтесь лишний раз не ошибаться: если вы несколько раз введете неверный пин-код, ваша карточка будет заблокирована!

Далее вам будет предложено выбрать: напечатать чек или вывести остаток по карте на экран. Выбирайте тот вариант, который вам удобнее и нажимайте соответствующую кнопку. После этого вы можете извлечь карту, если не собираетесь выполнять другие операции.

Снятие денег с карты

Мы подобрались к главному, ради чего стоило научиться пользоваться банкоматом: это снятие денег с карты. Выбираем пункт «СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ». Далее вам будут предложены некоторые стандартные случаи для снятия, вы можете выбрать одну из них либо нажать «ДРУГАЯ СУММА», чтобы ввести свою.

Советуем прочитать:  Что такое первичный документ в бухгалтерии

При вводе своей суммы обратите внимание на то, что, как правило, она должна быть кратна некоторой указанной сумме (то есть делиться на нее нацело): 50 руб., 100 руб., 500 руб. и др. Если вы введете неверное значение, вам выведется ошибка. Здесь вы также сможете исправиться до нажатия кнопки ВВОД, если набрали сумму неверно.

Те деньги, которые останутся на карте, никуда не денутся. Все деньги, которые будут приходить к вам на карту дальше, суммируются с остатком на ней.Теперь вам нужно ввести пин-код, чтобы подтвердить, что снять деньги хотите именно вы. Это делается точно так же, как при проверке остатка на карте. После всего этого вам вернут карту, выдадут деньги и чек, если вы его запрашиваете.

Советы по использованию банкомата

Приведем несколько полезных советов, которые также помогут вам научиться пользоваться банкоматом правильно.

 • Запомните наизусть свой пин-код и храните его в секрете. Набирайте пин-код очень внимательно, чтобы не допустить ошибок.
 • Читайте внимательно все надписи, которые выводятся на экране.
 • Карту нужно забирать сразу же, как вам ее вернул банкомат. Обычно при использовании банкомата по истечении 25 секунд карта задерживается, если вы ее не забираете. То же самое касается и денег. Будьте внимательны!
 • В случае если случится что-либо непредвиденное, например, если банкомат не возвращает карту, звоните по номеру телефона банка. Как правило, он указывается прямо на банкомате так, чтобы его было видно.

Как пользоваться банкоматом должно быть известно практически каждому современному человеку. Но бывают разные ситуации и на практике далеко не все знают, как правильно пользоваться банкоматом.

Источник: http://1-ye.ru/info/240-kak-polzovatsya-bankomatom.html

Как пользоваться банкоматом: пошаговая инструкция :

Банкомат — это аппарат, который помогает клиентам банка в любое время выполнить необходимые им банковские операции. Что можно сделать с его помощью?

Как пользоваться банкоматом «Альфа-банка»?

Банкоматы «Альфа-банка» немного отличаются от аппаратов по выдаче денег, принадлежащих другим финансовым учреждениям. Как известно, «Альфа-банк» — это один из лидеров на рынке потребительского кредитования. Для удобства клиентов он часто использует банкоматы, которые могут не только выдавать, но и принимать наличные деньги у клиентов.

Начало работы с банкоматом стандартное. После выбора языка и ввода ПИН-кода появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать операцию «Пополнение счета». Входите в эту опцию, подтверждаете проведение операции и вставляете в приемник деньги (до 30 купюр). Банкомат подсчитывает общую сумму пополнения и выдает чек. Остальные операции, которые доступны на этом аппарате, стандартны.

Вот мы и разобрались, как пользоваться банкоматом.

Источник: https://BusinessMan.ru/new-kak-polzovatsya-bankomatom.html

Как пользоваться банкоматом: пошаговая инструкция

Банкомат — это аппарат, который помогает клиентам банка в любое время выполнить необходимые им банковские операции. Что можно сделать с его помощью?

Любой клиент сможет просмотреть баланс своей карточки, снять необходимые наличные средства, перевести деньги с одной карты на другую. Также некоторые ведущие банки предлагают своим клиентам осуществлять с помощью банкомата такие операции:

 • денежные переводы по всему миру;
 • оплата коммунальных платежей;
 • пополнение счета мобильного телефона или интернета;
 • оплата различных счетов с карты (за учебу, штрафы, налоги).

Как пользоваться банкоматом? Инструкция представлена далеко не на всех аппаратах. У людей старшего возраста часто возникают проблемы со снятием денег.

Поэтому следует рассказать о том, как пользоваться банкоматом.

Сейчас еще не все клиенты умеют правильно обращаться с аппаратом, следствием чего являются такие негативные для последствия, как блокировка счета и изъятие банкоматом пластиковой карты.

При подходе к банкомату надо убедиться в том, что рядом не находятся подозрительные люди, которые могут наблюдать за клиентами, желающими снять деньги. Цель таких наблюдателей понятна — воровство. Кроме этого, стоит осмотреть сам банкомат.

Дело в том, что сейчас злоумышленники часто устанавливают на место, куда вставляется пластиковая карта, считывающие информацию устройства.

Только в том случае, когда клиент убеждается в отсутствии вышеуказанных факторов, можно вставлять карту в прорезь.

Как правильно пользоваться банкоматом Сбербанка: меню, правила использования

Банкомат Сбербанка – устройство, разработанное для снятия средств с банковской карты и выполнения ряда других задач.

Оно позволяет совершать операции по оплате текущих счетов, узнавать баланс платежного средства и пополнять карту. Выполнять манипуляции с устройством максимально просто.

Однако, если человек впервые столкнулся с оборудованием или нуждается в выполнении необычной операции, нужно заранее разобраться, как пользоваться картой сбербанка в банкомате.

Разновидности банковского оборудования

Термином «Банкоматы Сбербанка России» обыватели называют все оборудование кредитной организации, позволяющее снимать деньги с карты в режиме самообслуживания. Однако устройства различаются между собой. Существуют следующие виды банкоматов:

 • Офисные;
 • Уличные;
 • Автострадные.

Главный критерий включения в группу – место установки. Не стоит путать банкоматы и терминалы. Последние отличаются упрощенным функционалом. Терминалы ориентированы на использование для внесения платежей, получение выписок и подключения ряда услуг. Снять наличность с их помощью не получится. Меню терминала и банкомата выглядит по-разному.

Инструкция пользования

Начиная взаимодействовать с оборудованием кредитного учреждения, нужно помнить, что существуют правила пользования. Их необходимо соблюдать. Если человек впервые пытается разобраться, как пользоваться банкоматом сбербанка, пошаговая инструкция поможет заранее выявить все нюансы манипуляции.

Пользоваться устройством можно, если оно готово к работе. На дисплее банкомата, способного обслужить клиента, присутствует надпись «Вставьте карту» или аналогичное ей сообщение. Вводить платежное средство в устройство нужно магнитной лентой вниз. Если будет допущена ошибка, система вернет карту. Чтобы начать совершение желаемой операции с помощью устройства, необходимо:

 1. Воспользоваться карточкой в банкомате, вставив ее в разъем. Через несколько мгновений появится окно, в которое нужно ввести четырехзначный код.
 2. Дождаться ответа системы. Если цифры были введены правильно, перед пользователем откроется главное меню.
 3. Выбрать интересующее действие. Для этого нужно кликнуть на соответствующий пункт в меню.(Например операции с наличными)
 4. Следовать подсказкам системы.

Когда операция будет завершена, система вернет карту. Если манипуляция не была выполнена автоматически, клиент должен нажать «Сброс» на клавиатуре. Нажатие на клавишу означает отмену операции. Система автоматически осуществит возврат карты. Если в процессе использования оборудования возникли проблемы, человек может связаться со службой поддержки Сбербанка.

Список доступных операций

Функции банкомата отличаются обширным перечнем. С его помощью можно:

 • Положить деньги или выполнить снятие;
 • Подключить услуги;
 • Оплатить счета;
 • Изменить пин-код;
 • Получить доступ к счетам.

Точный перечень услуг зависит от вида банкомата. Некоторые устройства имеют расширенный список функций и способны заменить терминал Сбербанка.

Снятие средств

Снятие денег – первая операция, о выполнении которой спрашивает человек, пытающийся понять, как пользоваться карточкой. Чтобы выполнить ее, потребуется:

 1. Войти в меню устройства.
 2. Кликнуть на пункт «Выдача наличных». Произойдет открытие окна с выбором суммы. Если человек хочет получить иное количество денежных средств, ему придется кликнуть на «Другая» и ввести желаемое значение с клавиатуры. Следует помнить, что устройство способно выдать сумму, кратную 100. Если была допущена ошибка, нужно кликнуть на «Сброс».
 3. Нажать на «Выдать». На дисплее может появиться предложение о выдаче суммы крупными или мелкими купюрами. Оно действует для величин, которые превышают отметку 10 000 рублей. Выбор зависит от личного желания клиента.
 4. Появится предложение о печати чека. Владелец платежного средства самостоятельно решает, нужен ему документ, подтверждающий совершение операции, или нет.
 5. Система автоматически произведет подсчет нужного количества денежных средств, которые через мгновение появятся в разъеме. Их нужно забрать в течение 45 секунд. Аналогичное требование предъявляется и к возврату карты.

Обычно снятие наличных осуществляется без комиссии. Однако иногда плата может взиматься. Ее размер зависит от типа карты.

Комиссия в банкоматах Сбербанка за снятие наличных составляет:

 • 0% — стандартная дебетовая карта Сбербанка;
 • 0,75% — «Моментум», «Стандарт», «Студенческая» от Сбербанка;
 • 1% — для платежных средств, выпущенных в других банках;
 • 3% — кредитная карта Сбербанка.

Чтобы заранее знать, какая комиссия будет списана в банкомате Сбербанка, пользователь может связаться со службой поддержки.

Пополнение средств

С помощью банкоматов Сбербанка можно осуществлять пополнение карточного счета. Процедура выполняется только в устройствах новой модели. В устаревших моделях такой возможности не предусмотрено. Чтобы пополнить счет карточки в банкомате Сбербанка, потребуется:

 1. Зайти в меню банкомата Сбербанка и нажать на пункт «Получить и внести наличные». В зависимости от разновидности устройства, надпись может различаться. На дисплее некоторого оборудования может присутствовать формулировка «Внести наличные».
 2. Появится раздел с суммами. Внизу под ними располагается надпись «Внести наличные», на которую и нужно нажать.
 3. Выбрать валюту, в которой человек собирается внести деньги. Иногда пункт может отсутствовать.
 4. Появится соответствующая надпись и произойдет открытие разъема для приема купюр. Система может принимать деньги по одной банкноте или пачками. Надпись об особенностях внесения должна присутствовать на экране.
 5. На экране отобразится величина итоговой суммы. Затем человек должен нажать на одну из трех кнопок: «Выполнить» — внести деньги на счет, «Добавить купюры» — добавить средства к сумме, «Отказаться» — прервать операцию и вернуть капитал. Выбор зависит от цели, которую преследует человек, выполняя действие.
 6. Кликнуть на «Выполнить». Деньги будут зачислены на счет. Обычно капитал поступает моментально, однако в некоторых случаях перечисление может осуществляться в срок до двух дней. Чтобы не столкнуться с проблемами, эксперты советуют брать чек, подтверждающий выполнение операции.
 7. Завершить действие.

Внесение наличных на карточки, выпущенные Сбербанком, осуществляется без комиссии. Плату за совершение манипуляции в отношении иных карт стоит узнать заранее. Комиссия в банкоматах Сбербанка зависит от типа используемого платежного средства.

Проверка счета

Создавая банкоматы, Сбербанк России предусмотрел и возможность контроля за состоянием счета платежного средства. Чтобы получить информацию, нужно:

 1. Посетить главное меню и нажать на «Запросить баланс» или аналогичную надпись.
 2. Повторно ввести пин-код. Некоторые устройства позволяют провести операцию без осуществления действия.
 3. Выбрать способ получения информации. Устройство может вывести сумму на экране или напечатать на чеке.

Если человек выбрал просмотр на экране, на дисплее устройства появится информация о состоянии счета. Владелец платежного средства может распечатать данные или сразу перейти в главное меню. Если хозяин карты предпочел ознакомиться с информацией на чеке, система автоматически перенаправит пользователя на основной экран.

(5 2,60

Источник: https://sovetbank.ru/uslugi/instrukciya-po-polzovaniyu-bankomatom-v-sberbanke/

Инструкция по использованию банкомата Сбербанка

Переводы и платежи

Для одних деньги, это способ выживать. Для других же, это сопутствующий атрибут, для достижения своей цели. На сегодняшний день, все действия связанные с приобретением товара или услуги, реализуются посредством пластиковой банковской карты.

Чтобы можно было обналичивать деньги с пластика, уже везде стоят банкоматы и специальные терминалы. В этой статье будет дана пошаговая инструкция, как пользоваться банкоматом Сбербанка.

Денежные операции через банкомат Сбербанка

Самое важное, это понять: как правильно и куда вставить карту, набрать  Пин-код, сделать подтверждение или отменить какое-либо действие. Ниже будет приведена инструкция, как пользоваться терминалом Сбербанка.

Чтобы начать операцию с финансами, нужно, чтобы на экране появилось –  «Введите карту». На дисплее уже будет изображение, как правильно вставить карточку в банкомат.

Советуем прочитать:  Куда пожаловаться на налоговую

В любой банкомат или терминал, пластик вставляется одним и тем же способом:

 1. В разъем для карты нужно поместить карточку. Делается это после того, как окошко высвечивается зеленым цветом. Именно это нужно для того, чтобы увидеть его в темноте, и именно это свидетельствует о том, что пора вставлять карту.
 2. Магнитная лента черного цвета, должна находиться внизу в правой верхней стороне.
 3. Название платежных систем должны быть вверху, в левой стороне.

Важно. В том случае, когда карта вставлена неправильно, то терминал ее вернет, и при этом выдаст ошибку.

Когда все вставлено правильно, но дальнейших действий нет, то устройство вернет обратно пластик. Это обычно происходит после 20-25 минут, после того, как банкомат не обнаруживает никаких действий. Как правило, карту нужно засунуть неглубоко, а дальше система сама ее примет.

После того, как все что нужно вставлено, необходимо ввести ПИН-код, далее на экране высветится –  «Введите Пин-код» и после чего появится рамка, куда нужно вводить цифры. Но цифры отображаться не будут, а просто появятся, по мере ввода, значки «Х». Цифры не будут видны, из соображения безопасности.

Также, нужно точно знать, что обозначают кнопки:

 • клавиша «Отмена» – отмена последнего значения, который был введен;
 • клавиша «Сброс» – отказ от заявленной операции, в этом случае банкомат возвращает карточку;
 • клавиша «Ввод» – подтверждает выбранное действие и открывает возможность для реализации новых операций.

Если Пин-код введен неверно, то на экране банкомата появится надпись, которая об этом предупреждает. В этом случае, нужно сосредоточиться и постараться правильно его набрать, потому что если три раза ввести неправильно, то карта будет заблокирована. Но ею можно будет пользоваться через сутки, если только будет правильно введен пароль.

Важно. В банкоматах старого формата, нужно будет ввести язык, для дальнейших действий.

ПИН-код имеется на конверте, который клиент получает вместе с банковской картой. Четыре цифры, которые есть на нем, и надо вводить для того, чтобы можно было пользоваться услугами банка.

Фальшивые банкоматы и трюки аферистов

Для того, чтобы получить данные с чужой банковской карты, мошенники идут на разные хитрости:

 • звонят по телефону;
 • делают копии официальных сайтов;
 • дублируют карты.

Помимо этих действий, существуют и специальные устройства –  скиммеры, которые крепятся к банкоматам и терминалам, и с помощью их считываются данные с пластика. Именно карты, у которых есть чип, считаются более защищенными от подобных инцидентов.

Действия на случай обнаружения банкомата со скиммером

Как себя вести, если обнаружен скиммер:

 1. Не нужно откреплять накладную деталь, также не стоит привлекать к себе внимание и оборачиваться.
 2. В том случае, если инцидент произошел в дневное время суток и внутри помещения, то необходимо найти работника банка и рассказать о подозрительной находке.
 3. Если же это происходит на улице и еще ночью, то здесь важно также вести себя спокойно и отойти со своими вещами от банкомата. Возможно, что будет преследование на машине или пешком – нужно постараться уйти.
 4. Важно убедиться, что никто не следит, после чего позвонить владельцу банкомата, и описать детально происшествие.
 5. В том случае, если карта вставлена в банкомат и только потом стало понятно, что стоит скиммер, то нужно ее оставить там, потом отойти в безопасное место и позвонить в банк, чтобы карту заблокировали.

Как безопасно обналичивать средства в банкомате

Чтобы безопасно вывести деньги с банкомата, нужно действовать следующим образом:

 1. Кликнуть на вкладку «Выдача наличных».
 2. Выбрать сумму, которая будет предлагаться в шаблоне или же просто нажать «Другая сумма». Если будет нажата не та клавиша, или какая-нибудь другая ошибка, то нужно нажать клавишу «Сброс».
 3. Потом опять нажать «Выдать». Но бывает, что приходится заново вводить пин-код, это зависит от банкомата.
 4. После того, как все верно сделано и была нажата кнопка «Подтвердить», то устройство выдает карту, а потом и деньги.
 5. Конечно, лучше забирать чек, он может понадобиться в самых неожиданных случаях.

Как внести деньги с помощью банкомата

Бывает, что нужно внести денежные средства на банковскую карту посредством банкомата Сбербанка. Такую процедуру можно сделать с любым новым устройством.

Что именно нужно сделать, для того чтобы снять наличные:

 1. После того, как появится главное меню в банкомате Сбербанка, нужно кликнуть на кнопку «Получить или внести наличные», или просто «Внести наличные».
 2. Нажать на – «Внести наличные» и отметить нужную сумму.
 3. Откроется окошко. Есть банкоматы, которые принимают по одной банкноте, а есть и те, что могут принять пачками, но не больше 50 штук.

После того, как банкомат пересчитал деньги, высветится сумма, которую нужно внести. После чего, нужно выполнить следующие действия:

 1. «Выполнить» – значит можно продолжить операцию.
 2. «Добавить купюры» – из этого следует, что банкомат решил, что денег не хватает и нужно добавить еще.
 3. «Отказаться» – в этом случае операция будет остановлена, а деньги банкомат вернет обратно.
 4. Если кликнуть по клавише – «Выполнить операцию», то средства придут по указанным реквизитам тут же. Бывают задержки, но максимум на два дня.
 5. Потом выбрать завершить или вернуться в главное меню, чтобы продолжить процедуру.

Сколько осталось средств на карте

В том случае, когда нужно проверить баланс на карте:

 1. После того, как появится меню на экране, нужно выбрать «Запросить баланс», «Баланс карты», «Остаток на счете».
 2. Ввести пин-код;
 3. Далее можно выбрать – распечатать чек или показать сумму на экране;
 4. Если не нужен чек, то аппарат автоматически вернется в главное меню.

Какой потенциал у банкомата

С помощью банкоматов, можно делать еще много полезных операций:

 1. Программа бонусов. Если имеется программа «Спасибо», то это дает возможность контролировать количество баллов, которые накапливаются;
 2. Мобильный банк и интернет. Есть возможность узнать о балансе и сделать перевод на определенные счета;
 3. Личный кабинет. Можно узнать логин и пароль для того, чтобы управлять своими картами;
 4. Оплата сотовой связи. Нужно найти своего оператора, набрать телефонный номер и нужную сумму. После чего, с баланса карточки спишутся средства, и перечисляться на указанный номер телефона;
 5. Переводы и платежи. Нужно ввести реквизиты карты получателя и определенную сумму для перевода. Также можно отправлять средства между своими счетами;
 6. Сервисы и информация. Можно с помощью этого сервиса, обратиться в службу поддержки и получить нужную информацию.

Правила пользования банкоматом очень простые, и в любое время можно нажать на «Сброс», если вдруг появилась ошибка или просто дальнейшие действия больше не нужны.

Инструкция по использованию банкомата Сбербанка Ссылка на основную публикацию

Источник: https://bankigid.net/kak-polzovatsya-bankomatom/

Инструкция по использованию банкомата от ПриватБанка

Банкомат – устройство, с помощью которого можно осуществить нужные вам операции по карте, не прибегая к посещению банка. Всеми своими средствами вы можете управлять через него. Доступны функции пополнения карты, снятия наличных, перевода на другую карту и другие операции.

Терминал, в отличии от него создан для оплаты сторонних услуг. Через терминал самообслуживания нельзя снять наличные, зато оплата коммунальных платежей, штрафов ГАИ, взносы за детский сад, школьные обеды, другие услуги предусмотрены.

Для справки. Для работы с банкоматом необходима карта. Для оплаты услуг через терминалы карта необязательно, для оплаты можно вносить наличные.

В целом, даже новичок, первый раз пробующий провести операции, вполне справится с этой задачей, следуя подсказкам на мониторе.

Характеристика банкомата

Важно! Первое, что следует запомнить при работе – всегда внимательно читайте надписи на мониторе, не спешите нажимать клавиши, если что-то не понятно. Обычно, на экран е появляются все подсказки, следуя которым можно самостоятельно провести любую операцию.

У любого банкомата есть достаточно большой монитор, с надписями крупным шрифтом и клавиатура, которая располагается ниже. Она предназначена для введения пин-кода, выбора суммы для снятия наличных, подтверждения операций.

По обеим сторонам монитора, слева и справа, расположены клавиши, нажимая которые делается выбор в требуемой операции. Они подписаны, вы не сможете ошибиться. Если хотите снять деньги, нажимаете клавишу «Снятие наличных». Этими же клавишами можно выбрать сумму для снятия из предложенных вариантов. Если нужна другая сумма, вводите её на нижней клавиатуре и нажимаете «Продолжить».

Между монитором и нижней клавиатурой расположено отверстие для выдачи купюр.

Внимание! банкомат не выдаёт мелочь, поэтому корректно вводите запрашиваемую сумму, если введёте, например, 399, то банкомат их вам не выдаст.

Справа от монитора расположен картоприёмник, куда вставляете карту лицевой стороной, чипом вперёд. Ваше находится отверстие для чеков, которые распечатываются после каждой совершённой операции. Если не хотите брать чек, надо нажать соответствующую клавишу, когда на экране появится надпись: «Распечатать чек?» и два варианта ответов: «Да», «Нет».

Обычно, если человек постоянно пользуется банкоматом, любая операция занимает не больше нескольких минут. Если вы делаете это впервые, время будет увеличено, за счёт того, чтобы внимательно прочитать все надписи на мониторе.

1 – Монитор

2 – Клавиатура

3 – Клавиши для выбора операции

4 – Отверстие для приема кредитной карты

5 – Отверстие для выдачи наличных

Обратите Внимание!

6 – Отверстие для печати чека

Могут ли возникнуть какие-нибудь трудности при работе с банкоматом? В целом сложностей не возникает, пользоваться им достаточно просто, но стоит обратить внимание на некоторые моменты.

Банкоматы, возможные трудности и нюансы работы

Если вы только начинаете пользоваться услугами банкоматов, надо обратить внимание на некоторые нюансы:

 1. Очереди. Обычный человеческий фактор. Несмотря на великое множество появившихся банкоматов, очереди к ним остаются в часы пик, предпраздничные дни, в дни выдачи заработной платы и при экономическом кризисе. Если планируете снять наличные, то лучше приходить в то время, когда очередь маловероятна, допустим рано утром. Если никуда не спешите, можно дождаться своей очереди, а не хотите ждать –попробуйте найти поблизости другой банкомат.
 2. Отсутствие наличных. Это может быть вызвано большим наплывом людей, снимающих деньги. Опять же, в дни выдачи зарплат, пенсий, перед праздниками. Несмотря на то, что на снятие наличных администрацией ПриватБанка введён лимит – определённая сумма для одного клиента, это иногда не спасает ситуацию. В таком случае можно снять деньги в другом банкомате, комиссии за снятие при этом останется такой же.
 3. Сбой в программе банкомата. При этом устройство не даёт вам забрать карту обратно. Не очень приятная ситуация, но сделать что-либо самостоятельно и сразу не получится. Придётся звонить в банк, объяснять ситуацию.

Важно! На каждом банкомате, на видном месте написан номер устройства и телефон горячей линии службы поддержки банка. По всем возникшим вопросам, касающемся банкомата и карты стоит сразу позвонить в банк. После изъятия инкассаторами вашего пластика из устройства, сможете получить её в отделении банка, предъявив паспорт.

Не смотря на трудности, которые могут возникнуть при использовании банкоматом, в целом такое устройство очень облегчает жизнь и экономит ваше время. Новичок, только начавший пользование, быстро его освоится, благодаря подсказкам на экране и будет пользоваться более увереннее.

Остерегайтесь мошенников

Всем известны махинации с банкоматами, поэтому перед началом работы следует в лишний раз убедиться в отсуствии подозрительных устройств или видоизмененной калвиатуры.

Originally posted 2017-09-25 16:29:04.

Источник: https://vashprivatbank.com.ua/poleznaya-informaciya/instrukciya-po-ispolzovaniyu-bankomata-ot-privatbanka

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *